Специализации

Ние предлагаме напълно професионални преводи в редица индустрии с уважение към спецификата на всеки бизнес:

Автомобилостроене

Държавни и общински институции

Енергетика

Железопътни линии

Застрахователно дело

Информационни технологии (IT) и игри

Машиностроене

Медицина и клинични изследвания

Право

Производство

Реклама и маркетинг

Селско стопанство, горско стопанство

Строителство

Туризъм

Търговия

Финанси и банкиране

Човешки ресурси (HR)

Процесът на превод включва работа по терминологията, превод от специалист, проверка на стила от носител на езика и специална вътрешна проверка на качеството.