Локализация на интернет страници

Локализация на интернет страници

  • Превод на интернет страници, статични или динамични, с технология HTML, SGML, XML, CGI, PHP, ASP или Flash.
  • Адаптиране на съдържанието им към местната среда и обичаи.
  • Мултимедийни или e-learning приложения с анимирани или динамични обекти, графики, аудио и видео записи или коментари.