Софтуерен инженеринг

Екипът ни е подготвен за целия процес на софтуерен инженеринг, включително анализ на изходното приложение, екстракт на текстовете от изходната апликация и подготовка на файловете за превод, редактиране на диалоговите прозорци на програмата, контрол на правилното появяване на текстовете и знаците, както и контрол на правилната функционалност на програмата и завършеното изграждане на софтуера в целевия език.

Тестване и контрол на качеството

Проверка на локализирания продукт – дали е напълно функционален и приложим на местния пазар. По желание можем да осигурим контрол на езиковото и техническото качество на продукта и от трето, независимо лице.

Най-съвременните технологии и инструменти

В процеса на техническата разработка (Software Engineering) използваме най-модерни технологии и специални компютърни програми (Trados, Passolo, Alchemy Catalyst, Visual Localize и др.), които ни дават възможност да обработваме най-различни формати: от стандартните документи на Windows (16bit, 32bit, Pocket PC) EXE, DLL, SYS, OCX, през Microsoft.NET, Visual Basic, Delphi/C++, Java, както и Интернет формати XML, XHTML, HLP, CHM или database документи на Oracle, IBM, MS SQL. Всички на различни платформи (PC, MACINTOSH).