Екип и опит?

В нашия локализационен екип върху разнородни проекти работят квалифицирани служители.

Софтуерният ни екип е обезпечен със специалисти за целия процес на software engineering, включително анализ на изходната програма, подготовка на файловете и преводаческите бази данни и изграждане (build) на софтуера на желания от Вас целеви език.

 

Екипът на тестерите осъществява тестване на качеството и търси технически и езикови грешки.

Имаме опит в локализационни проекти в редица области, като преводи на графичен потребителски интерфейс, приспособяване на полета и диалогови прозорци в графична среда, компилация на потребителски help файлове и коректура на грешки, диалози, упътвания и друга документация.

Опит с много програми: Нашият екип има опит в широка гама софтуерни инструменти, например Passolo, Alchemy Catalyst, Visual Localize за локализация, InstallShield и Wise за Windows Installer за създаване на инсталационни програми, Perl и др.