Какво е ISO?

Скриванек беше сред първите преводаческите агенции

в Централна и Източна Европа, която започна да прилага

системата за осигуряване на качеството ISO 9001:2001.

Според сегашните данни в едва 5% от фирмите за преводи използват системи за осигуряване и управление на качеството на извършваните преводи и езикови услуги.
Скриванек получи своя първи сертификат през май 2002г. от TUV Suddeutschland Holding (Мюнхен). Освен това всички поръчки за превод се изпълняват съгласно предписанията и процедурите на нормата DIN 2345 и EN: 15 038 за преводаческитe услуги.

Какво печелят клиентите ни от изключителното внимание, което обръщаме на качеството?

Сертификатът ISO 9001:2001 служи за двигател на постоянното усъвършенстване на качеството на предоставяните услуги. Той създава необходимост непрекъснато да се измерват и усъвършенстват вътрешните процеси. Непрекъснатото усъвършенстване е една от основните цели на качеството.

В стандартите са залегнали основни ценности: поставяне на клиента в центъра на вниманието, добро ръководство, ангажираност на служителите на всички нива с контрола върху качеството, непрекъснато усъвършенстване и положително управление на взаимоотношенията със сътрудниците.

Ето защо целият ни процес е разработен с една цел: да предложим услуга, която да достига и надминава очакванията на клиента.