Екипът по качество

Работа в екип

Работим с постоянен екип професионални преводачи, коректори, редактори и проектови мениджъри. Ясното разделяне на задачите и отговорностите гарантира ефективно и професионално изпълнение и на най-мащабните проекти.

Цели и задачи

Управлението и изпълнението на проектите е задача на проектовите мениджъри, независимо дали става въпрос за български, международни проекти или за проекти за ЕС. За ефективното им  изпълнение се организират и провеждат on-line сесии за обучение на преводачите, за софтуерните приложения за CAT като TRADOS и SDLX и Across.

 

Преводачи, коректори и редактори

Основните отговорности на преводачите са свързани с качественото изпълнение на получените от тях поръчки. При мащабните проекти се създават терминологични речници, които преводачите могат да ползват в последствие, за да осигурят терминологично единство на превода. Екипът  от редактори и коректори за английски, френски и немски език, както и всички  външни преводачи с които работим са професионалисти, използващи матерния си език, което гарантира отличното качество на преводите по отношение на тяхната граматическа, терминологична и фактологическа точност.

Проектови мениджъри

Задачите на проектовите мениджъри включват комплексно управление на преводаческия процес при изпълнение на поръчките. Те започват с подбор на преводачите за даден проект и са свързани с организационното и логистичното управление на поръчката,  както и с обслужването на клиентите. Проектовите мениджъри са опитни и квалифицирани в областта на управлението на проекти и имат добри умения за общуване.