Идентифициране на потребности и организиране на срещи

  • Използване на база данни на клиента за уреждане на срещи с потенциални бизнес партньори;
  • Създаване на база данни от фирми по определени критерии зададени от клиента, с цел организиране на срещи и преговори за сътрудничество; 
  • Проучване на пазара и идентифициране на потребностите за инвестиции в различни области.