Организиране на събития

Ще Ви сътрудничим при организирането на Вашето значимо събитие, при:

  • Регистрацията за участие в конференции, семинари, срещи;
  • Обажданията за потвърждаване на участие в организираните от Вас събития;
  • Първоначалното прозвъняване и изпращане на покани за събитието;
  • Изработка и изпращане на поздравителни картички и покани с последващ телефонен контакт;
  • и ако сме пропуснали нещо ни подсетете.