Писмени преводи

Качеството на нашите преводи се гарантира от прилагането

на системите за качество ISO 9001: 2008 и Европейския стандарт

за качество на преводаческите услуги EN15038:2006.

Основната задача на нашите над 3000 висококвалифицирани преводачи е да

управляват и усъвършенстват процеса на превода.

Работим с професионалисти, носители на целевия език, които живеят

в родината си, както и със специализирани преводачи, компетентни в

различни области: автомобилна промишленост, компютърно-информационни

технологии, софтуер, юридически и финансови текстове, медицина и

фармация, природни науки и производство.