Аcross Language Server

Революция в преводите в Централна

и Източна Европа

Скриванек и Across са партньори от 2007 г. в световната технология

за извършване на преводи. Скриванек въвежда технологията

across Language Server във всички етапи от преводаческите

проекти, което спомага за постоянното подобряване на

качеството на преводите, увеличава скоростта и систематизира

целия преводачески процес.

Технологията на across предлага редица предимства на нашите клиенти:

  • Гарантира качеството, чрез създаване и централизиране на преводаческите памети на клиента;
  • Намалява времето за изпълнение на преводаческия процес и има възможност за създаване на екипи от преводачи, коректори и редактори, които да работят едновременно по един проект и ползват обща преводаческа памет едновременно;
  • Съдържа редица инструменти за управление на поръчките и съблюдаване на крайните срокове;
  • Поддържа единството на терминологията според нуждите на клиента;
  • Осигурява високо ниво на сигурност на данните.

На клиентите, които ползват CMS (Системи за управление на съдържанието) или издателски системи, across предлага възможности за взаимно свързване,  директно поръчване и изпращане или получаване на преводи от и към тези системи. Across е инструмент, комбиниращ предимствата на САТ инструментите, терминологичните инструменти, приложенията за управление на поръчки и инструментите за управление на доставчиците. Across ще бъде използван, както от преводача, коректора и редактора за споделяне на преводачески памети и терминологични речници, така и от проектовите координатори за съблюдаване на крайните срокове и управление на поръчката.

Основни компоненти на приложението Across

crossTank

Преводаческа памет, съдържаща, освен другите данни, превод на основните правни разпоредби от и на всички езици на Европейския съюз ( до 750 000 изречения за един целеви език).

Позволява автоматичното предварително превеждане на 100% повтарящите се изречения, предлага възможни формулировки за тези части от превода, които са подобни на преведените преди пасажи.

Показва думите в контекста, използван в миналото.

crossTerm

Терминологична система, която запазва разнообразна професионална терминология, разделена по области и индивидуални клиенти.

Позволява управлението на терминологията и употребата на еднаква терминология от различни клонове и/или електронни речници.

Може да съдържа интернет речници от признати издатели или бази данни.

Съдържа функция за извеждане на термини, която може да бъде използвана за създаване на терминология от съответния изходен текст.

crossDesk

Среда, в която преводачът извършва същинския превод и има достъп до преводаческата база данни, която може да бъде използвана изцяло, като добавя нови термини, когато се налага.

Този модул е достъпен през интернет, без инсталиране на приложения, позволява на клиента да извършва корекция на превода.

Различните системи за наблюдаване на качеството (като програма за проверка на правописа, на терминологичното единство, на цифрите, на дължината на текста и др.) откриват потенциални грешки с едно кликване на мишката.
покажи пример

crossProject

Инструмент за управление и контрол на проектите. Проектовите мениджъри използват този инструмент, за да възлагат поръчки на доставчиците (преводачи, коректори или редактори), като наблюдават развитието на процесите и спазването на крайните срокове.

crossFlow

Позволява проверката и автоматизирането на проектовата работа.

Позволява дефинирането на разнообразни стандартизирани процедури за обработване, предоставени от вида на поръчката, напр. процедура за превод с последваща корекция на превода според стандарта EN 15038, който се следва от Скриванек за всички поръчки. Прогресът на работата може да бъде подновяван на всяко ниво от процеса, има и опция за лесно възлагане на индивидуални задачи на всички участващи в проекта.
покажи пример

crossCheck

Инструмент за осигуряване на качеството.

Осигурява правилно управление на проекта, включително и осигуряване на качеството. Съответните функции са достъпни от всички частични елементи от проекта. Основните ключови критерии се определят в началото, за да бъдат отразени в крайното въвеждане. Тогава критериите се проверяват. Системата генерира съобщение, показващо непреведени части от текста и прекалено дълги преводи, допринасяйки за точността на извършената работа. Проверката на правописа и единството на терминологията са предоставени като стандарт.
Как работи across Language Server?

Как работи Across Language Server?