Обратен превод

Преводът на текста е от целевия език към изходния

Услугата представлява превод на вече преведен текст в обратна посока към езика на оригинала. Целта е проверка на разбираемостта на превода. Прилага се обикновено за документи със специално предназначение.