Сваляне на текст от аудио и видео записи

  • Ще свалим желания  текст от аудио или видео запис, без ограничение на езика;
  • Ще го предоставим в посочения електронен формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим със стандартните срокове за този вид дейност.