Писмени преводи

Качеството на нашите преводи се гарантира от прилагането

на системите за качество ISO 9001: 2008 и Европейския стандарт

за качество на преводаческите услуги EN15038:2006.

Големи проекти

Благодарение на използването на съвременни CAT програми, ние сме в състояние ефективно да изпълняваме мащабни проекти.  Комплексната поръчка, включваща превод, коректура, предпечатна подготовка и печат, се управлява и контролира от проектов мениджър. Основната цел е клиентът да получи превода навреме, с най-високо качество. Екипите от опитни преводачи и коректори работят според изискванията на клиента, като изпълнението  се контролира и оценява на всеки етап.