Писмени преводи

Качеството на нашите преводи се гарантира от прилагането

на системите за качество ISO 9001: 2008 и Европейския стандарт

за качество на преводаческите услуги EN15038:2006.

Коректури и редакции

Осигуряваме стилистична, граматическа и терминологична редакция на текст.Професионалната обработка на превода се извършва от специалист в конкретната област, който владее както изходния, така и целевия език. Целта е пълно съответствие на използваните преводи и цялостното съдържание на превода с оригиналния материал. Преводаческа къща Скриванек предлага и независими експертни оценки от трета страна. Разберете повече за редакция и коректура.