Набиране на текст от ръкопис

Предлагаме машинописен вид услуга

  • Ще наберем необходимия текст от ръкопис, без ограничение на езика;
  • Ще създадем електронен документ в желания формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим с изискванията ви във всеки един момент.