ОЦЕНКА НА ПИСМЕН ПРЕВОД


Здравейте!

Благодарим Ви, че отделяте от времето си, за да ни дадете обратна връзка.
Това ни помага постоянно да подобряваме обслужването си.
Оценяваме го!

Моля, въведете номера на поръчката си:

1. Точност на превода и спазване на инструкциите: *

2. Правилна терминология, стилистика, правопис: *

3. Графично оформление на текста: *

4. Професионализъм на служителите: *

5. Общо впечатление от услугата: *

Коментар (по желание):

Вашият e-mail: *

Created with Perfect Survey