ЗАЩО ДА ЛОКАЛИЗИРАМЕ?

Нелокализираните продукти налагат данък „потребление“ за клиентите в чужбина:

1. Ако вашата компания се опита да привлече потребители или нови купувачи на по-ниско ниво в организациите, ще установите, че тези нови потребители може да не реагират на вашите маркетингови послания или дори да не могат да използват онова, което им предлагате, освен ако не им предложите локализирани продукти и подкрепяща информация на техния собствен език, пригоден към собствената им среда и бизнес-практики. Дали те биха могли (или дали изобщо биха се опитали) да използват продукта ви, зависи от това, което Common Sense Advisory нарича „точката, накланяща везните за локализация“:
2. „Точката, накланяща везните за локализация“ е пресечната точка, при която адаптацията става задължителна за определен пазар. Фактори като образователното равнище на потребители и бизнес клиенти, изискваното ниво на съответствие с нормативната база, както и разходите за притежаване на продукта, карат фирмите да пригаждат отделни продукти, услуги, маркетинг, продажбени системи, документация, уеб-сайтове и други материали към специфичните потребности на пазара.
3. „Точката на накланяне на везните“ не е абсолютна или постоянна величина. Оказва се, че тя варира според държавата, отделния продукт, потребителите – и дори според канала за продажби. Например купувачите могат да се окажат по-освободени в езиково отношение при онлайн продажби, отколкото в супермаркета. Тази преломна точка освен това се променя с времето, така че взетото днес решение продуктът да не се локализира може да се окаже погрешно след шест месеца – тъй като потребителски нагласи, конкуренцията и друг външен натиск никога не остават в застой. Напредването по-дълбоко в каналите за търговия на дребно и транснационалните вериги за доставка все по-често натрапват на потребители продукти, създадени на един-единствен език, които не отговарят на техните нужди или очаквания.
Текстът е предоставен с любезното съдействие на водещата консултантска фирма „Commonsense advisory“ www.commonsenseadvisory.com