ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКИ

Можем да пресъздадем необходимите графики с преведени описания.

Някои части от потребителската конзола или от ръководствата могат да съдържат картинки, копия на екрани (screenshot) и др. И те трябва да бъдат напълно разбираеми. При локализация създаваме картинките със съответните бележки и означения. 

Можем да пресъздадем необходимите графики и икони с преведени описания и друг текст. Предлагаме цялостни услуги по превод и редактиране на изображения за документация, създадена в програмите FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel, Photoshop и други.

Освен това сме в състояние да извършим адаптация към съответните норми и технически изисквания на конкретните езици.