ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР

Всичко започва и завършва с потребителя

КАК ДА УВЕЛИЧИТЕ ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА ЛОКАЛИЗИРАНИЯ СОФТУЕР?

Локализацията дава възможност на потребителите да имат лесен достъп до софтуера на родния си език, като разбират всички елементи на интерфейса и лесно въвеждат информация с помощта на всички специфични знаци в местната клавиатурна подредба. Езикът, на който могат да „говорят“ с потребителите електронните устройства, включително и медицинското оборудване, телекомуникационните устройства и различни машини, играе важна роля при вземането на решение от страна на клиента за закупуване на продукта. Можем да локализираме командите, менютата и други елементи на интерфейса, както и да преведем изцяло документацията, за да отговаря на всички местни разпоредби и стандарти. Локализираният продукт запазва функционалността на оригинала и е напълно съвместим с хардуера, на който е предназначен да се използва. Можем да локализираме команди, менюта и други елементи на интерфейса.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР, СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Ще преведем прецизно софтуера или приложението за Вашето устройство, за да сме сигурни, че спазва всички специфики и условия, включително правилния формат на часа и датата. Целта е потребителите да работят с него на родния си език, да могат да прочетат всички части на потребителската конзола, да въвеждат информация на местния език с местните настройки и разположение на клавиатурата. Осигуряваме същата функционалност на локализирания продукт, като с тази на първоначалното приложение, както и пълната съвместимост на продукта с местните операционни системи и хардуер.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ON-LINE HELP ФАЙЛОВЕ

Част от широката гама услуги е локализацията на on-line help файлове във формати HLP или CHM, компилирани от HTML или RTF файлове, евентуално от DTP приложения (напр. FrameMaker) с помощта на приложения от типа на RoboHelp, Webworks.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ

Предлагаме локализация на електронни апарати и оборудване за различни области на техниката, като медицинска техника, строителна техника, офисни и мобилни технологии, и др. Локализираме команди и текстове, появяващи се на дисплеите, както и всякакъв тип съпровождаща документация, така че да съответстват на всички актуални местни разпоредби и норми.