ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Локализирането на продукти е много повече от обикновен превод – това е ефективен начин да разширите бизнеса си.

Локализацията е начин за представяне на продукта на конкретни получатели в дадена държава. При разширяване на дейността Ви на чужди пазари е необходимо продуктите да се локализират, което включва езиковата им адаптация, отчитане на съответните разпоредби и различни културни аспекти, както и съобразяване с конкретните очаквания на целевия пазар. Нашите комплексни услуги и решения напълно отговарят на тези нужди – предлагаме превод, софтуерно инженерство, тестване на софтуер и уеб приложения, локализация на онлайн поддръжка и предпечатна подготовка, включително DTP. Целта на локализацията е адаптирането на даден продукт за получатели в конкретна държава.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАБОТИТЕ С НАС

• Нашите служители и партньори са експерти в различни области – от сложния бизнес език до комплексния технически дизайн.
• Разполагаме с най-големия капацитет за превод на пазара – когато работим по големи проекти, дневният ни капацитет за обработка може да надхвърли 60 хил. думи!
• Гарантираме качество – ние сме сертифицирани по ISO 9001, 14001, 27001, 15038 и 18587.
• В състояние сме да изпълним бързо мащабни проекти и все пак да гарантираме обичайното високо качество.
• Предлагаме широка гама от езикови услуги.

Защо да локализираме?

Какво ще ви струва, ако решите да не локализирате своя продукт или услуга?​

Какви са ползите за клиента и гаранцията за качество?​