ЦЕНАТА НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА

Какво ще ви струва, ако решите да не локализирате своя продукт или услуга?

Местни, регионални и по-добре локализирани международни конкуренти завземат пазарен дял за ваша сметка; внезапно регистрирате загуба на пазарния си дял; клиентите започват традиционно да използват конкурентните марки.

РАЗХОДИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ

• Разходи за превод и адаптация за маркетингови материали – печатни изделия, уеб-сайтове и реклама
• Инженерингови корекции за адаптиране на транзакционните и операционни системи
• Разходи за превод и адаптация на ръководства за потребителя, рубрики „Въпроси и отговори“ (FAQ) и други материали за помощ, предлагани онлайн
• Разходи за превод на рубриките „Въпроси и отговори“ (FAQ); машини за търсене на чуждия език; „база знания“; диагностика

РАЗХОДИ ПРИ ВАРИАНТ БЕЗ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

• Ограничено въздействие на маркетинговите ви програми
• Продажбите са ограничени само до клиенти, които могат свободно да използват оригиналния език
• Лоша репутация по отношение на използваемостта; вреда за търговската марка; и по-високи разходи за поддръжка
• Недоволни клиенти; скъпи процедури за решаване на проблеми чрез центрове за телефонно обслужване