ЦЕНАТА НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА

Какво ще Ви струва, ако решите да не локализирате своя продукт или услуга?

Местни, регионални и по-добре локализирани международни конкуренти завземат позиции за Ваша сметка; внезапно регистрирате загуба на пазарния си дял; клиентите започват традиционно да използват конкурентните марки – това са само част от явленията, с които може да се сблъскате.

РАЗХОДИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ

• Разходи за превод и адаптация за маркетингови материали – печатни изделия, уеб-сайтове и реклама;
• Инженерингови корекции за адаптиране на транзакционните и операционни системи;
• Разходи за превод и адаптация на ръководства за потребителя, рубрики „Въпроси и отговори“ (FAQ) и други материали за помощ, предлагани онлайн;
• Разходи за машини за търсене на чуждия език; „база знания“; диагностика.

РАЗХОДИ ПРИ ВАРИАНТ БЕЗ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

• Ограничено въздействие на маркетинговите Ви програми;
• Продажбите са ограничени само до клиенти, които могат свободно да използват оригиналния език;
• Лоша репутация по отношение на използваемостта; вреда за търговската марка; по-високи разходи за поддръжка;
• Недоволни клиенти; скъпи процедури за решаване на проблеми чрез центрове за телефонно обслужване.