DTP – ГРАФИЧНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВЕ

Desktop publishing (DTP) е процес, свързан с подготовката на текста за публикуване, както в печатна форма, така и в интернет.

Това е и преобразуване на неподлежащи на редактиране документи в подлежащи на редактиране формати. Подобно преобразуване ускорява превеждането и ви дава възможност да редактирате и актуализирате документи в бъдеще. Скриванек предлага графична обработка на документи (напр. ръководства, упътвания, каталози или листовки) на много езици. Нашите специалисти ще осигурят обработката на текста, така че вашите преводни документи да са възможно най-близо до оригинала.

КАКВО МОЖЕМ:

  • DTP обработка на файлове за РС – пълна графична обработка на превода във вид и формат, еднакъв с тези на оригинала
  • DTP обработка на графики и картинки – заместване на текстове в картинки и графики от оригинала с преведени. Възможно е да се наложи изработка от нула при невъзможност за редактиране на изходните файлове.
  • Редактиране на графики – вмъкване на картинки в преведен текст, например от оригинален PDF в преведен Word
  • Сканиране и вмъкване на картинки, графики, таблици, заглавия и под. от печатен текст в дигитален формат.
  • И още много.