УСТЕН ПРЕВОД ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ

Пред нотариус, в съда или за вашата сватбена церемония

Заклетият преводач има доказана професионална репутация, опит и е депозирал нотариално заверена декларация по смисъла на чл. 290 ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България. Услугите му се ползват предимно при съдебни заседания, полицейски разследвания, нотариални сделки, сключване на граждански брак. Той удостоверява верността на устния превод и превежда изказванията и устните заявления, направени пред държавните ведомства и институции.

ЗАКЛЕТИТЕ ПРЕВОДАЧИ НА СКРИВАНЕК

• Дългогодишен опит и професионализъм на повече от 80 езикови комбинации
• Превод без забавяне във времето
• Точен устен превод на даден език и в специфични области на компетентност
• Независимост, безпристрастност и конфиденциалност са в основата на работата на заклетия преводач.

ВИДОВЕ УСТНИ ПРЕВОДИ ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ

Устен превод на съдебни заседания
Устен превод на разследвания и разпити
Устен превод по време на граждански производства (сватба, развод, осиновяване и др)
Устен превод на официално документирани събития
Устен превод на сделки пред нотариус