Превод от заклет преводач

Заклетият преводач има доказана професионална репутация, опит и е депозирал нотариално заверена декларация по смисъла на чл. 290 ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България.

Услугите му се ползват предимно при съдебни заседания, нотариални сделки, сключване на граждански брак. Той удостоверява верността на устния превод , както и превежда изказванията и устните заявления, направени пред държавните ведомства и институции. Конфиденциалността е гарантирана.