Азербайджански език : Преводи

Преводаческа къща Скриванек предлага преводи на азербайджански език, извършени от преводачи с дългогодишен опит в сектора и специализирани познания в необходимата област – медицина, финанси, право и други, в зависимост от нуждите на клиента. Докато извършва превода от азербайджански на български език и обратно, умел преводач, работейки с дадения език, точно предава информацията, съдържаща се в материала, като поддържа съответствието с изходния текст. Нашият опит е гаранция за вашето удовлетворение от извършения превод. Азербайджански език е един от нашите специалитети. Нашите офиси се намират в София и Пловдив. Ако търсите професионалист, който използва азербайджански език, току-що намерихте правилното място – нашето предложение включва цялостни услуги за превод от български на азербайджански език и от азербайджански на български език. Ние също така предлагаме преводи от всеки език, включен в нашата оферта, на азербайджански език и обратно.

Кой говори азербайджански език?

В целия свят има приблизително 32 милиона души, които използват азербайджански език. За по-голямата част от тях това е родният им език. Азербайджанският език принадлежи към групата на тюркските езици (а именно огузките езици), съставляващи част от голямо семейство от алтайски езици. В наши дни се разграничават два основни типа азербайджански език: северноазербайджански и южноазербайджански. Северноазербайджанският език има черти, общи с руския език, под влиянието на които той остава повече от 150 години. Азербайджанският език ще бъде особено полезен, ако планирате да разширите бизнеса си в Азербайджан, Източна Турция или Северозападен Иран. Използва се и от общности в Казахстан, Грузия, Армения и Руската федерация.

История на азербайджанския език

Азербайджанският език еволюира от групата на езиците на огузите, като хората, които го говорят са живели в районите от Балканите чак до Китай. Историческото развитие на азербайджанският език може да бъде разделено на два основни периода: ранен (от XVI до XVIII век) и съвременен (от XVIII век до наши дни). Много персийски и арабски думи и синтактични елементи правят ранния азербайджански език различен от неговия наследник. До 70-те години на миналия век азербайджанският език се изписва с помощта на арабската азбука. През 1928 г. за целите на азербайджанския език е създадена азбуката на латиница. По-късно тя също се превръща в основа, използвана за писане на турски език.

Използване на азербайджанския език в бизнеса

Въпреки че на международната сцена азербайджанският език не играе значителна роля, познанията по него може да са много полезни за осъществяване на бизнес в Грузия, Иран и Русия, докато в Азербайджан познанията по езика са задължителни. Следователно, действайки на този пазар, е изключително важно да се погрижим за професионални преводи на всички корпоративни материали на азербайджански език, докато в случай на внос на стоки или суровини на българския пазар, си струва да се извърши професионален превод от азербайджански на български език. Това определено ще допринесе за успеха на взискателния пазар.

Преводачи на азербайджански език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на азербайджански език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от азербайджански език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от азербайджански език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от азербайджански език:

стандартни и бизнес преводи на и от азербайджански език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на азербайджански език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на азербайджански език – симултанен и консекутивен;

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на азербайджански език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!