Гръцки език : Преводи

Кой говори гръцки?

Гръцкият език принадлежи към групата на елинските езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Настоящият гръцки език е така нареченият новогръцки език, използван от приблизително 15 милиона души. Терминът е създаден с цел да се разграничи съвременният гръцки език от древногръцкия.

Гръцкият език е официалният език в Гърция и Кипър. Той е един от официалните езици на Европейския съюз.

История на гръцкия език

Историята на гръцкия език е разделена на няколко периода, всеки от които има различно име:

микенски гръцки – най-древната форма на гръцки език, чийто период се простира от приблизително 1600 г. пр. н. е. до 1200 г. пр.н.е. Най-вероятно е използван на остров Крит, Егейски острови и Пелопонес;

архаичен език – известен главно от произведенията на Омир, използван след падането на Микенската цивилизация през „Тъмните векове“ и архаичния период на древна Гърция;

класически език – език със силно разграничени диалекти, той е бил използван в класическия период в древна Гърция.

койне гръцки – език, използван през елинистическия период на древна Гърция, той е създаден в резултат на смесицата от класически гръцки и латински;

средновековен гръцки – използван през византийския период, разработен от койне гръцки, имал основна робя в политическия, икономическия, религиозния и културния живот на Балканите през Средновековието. Негови разговорни форми присъстват и до днес в гръцкия език и в други балкански езици;

новогръцки гръцки – в съвременния гръцки език се е наблюдавала т.нар диглосия, две форми на езика: катаревуса –форма, наподобяваща класически гръцки, изкуствено създадена след признаването на Гърция за независима държава през 19 век, която се изплозва в официалния живот на страната, и димотики – разговорна форма на езика в ежедневния живот. След 1976 година със закон за официален съвременен гръцки език е призната формата димотики. В момента се използва главно на територията на Гърция и Кипър.

Използване на гръцки език в бизнеса

В момента гръцкият език практически се използва само в Гърция и Кипър. На международната сцена той не играе значителна роля и следователно познанията по гръцки ще бъдат полезни само за онези компании, които планират да започнат бизнес отношения с Гърция.

Преводачи на гръцки език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от гръцки на български и от български на гръцки език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други). Можем да извършим превод на споразумение от гръцки език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от гръцки език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от гръцки език:

стандартни и бизнес преводи на и от гръцки език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на гръцки език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на гръцки език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на гръцки език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!