Естонски език : Преводи

Естонският принадлежи към балто-финската група на угро-финското езиково семейство. Малко над един милион души говорят този език в света. Може да общуваме с него само в Естония.

История на естонския език

Сравнително дълго време Естония останала под влиянието на други страни, включително Дания и Германия. Следователно естонският език се  е зародил при трудни обстоятелства. Първите текстове, написани на този език, идват от XVI век. През 1525 г. е написана първата книга на естонски. През XVII век се създава съвременният литературен език. Естонският става официален език едва по времето, когато Естония получи своята независимост. Писмеността на този език се разпространява през XIX век.

Използване на естонски език в бизнеса

Естонският играе роля в бизнеса само в рамките на бизнес сътрудничество с Естония. Тъй като естонският практически не се използва извън тази държава и Естония не играе значителна икономическа роля на международната сцена, познаването на този език няма да бъде от голяма полза в бизнес дейностите.

Преводачи на естонски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от естонски на български и от български на естонски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превода на споразумение от естонски  или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от естонски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от естонски език:

стандартни и бизнес преводи на и от естонски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на естонски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на естонски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на естонски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!