КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА СТРАНИЦА ПРЕВОД?

Въпросът за цената на страница преведен текст е много чисто задаван от нашите клиенти. Отговорът му обаче само привидно е лесен. Той зависи от няколко фактора, които в съчетание формират сумата.

Фактори, които влияят върху ценообразуването

Върху цената на превода най-силно влияние оказва езиковата комбинация. Броят на преводачите, които владеят определен език е различен. Ето защо цената на превод на китайски език например е по-висока от тази на английски език.

Втори важен фактор е целта на текста. От нея зависи дали преводът може да бъде извършен от заклет или обикновен преводач. Документите, предназначени за използване в държавни служби, се таксуват по тарифа, различна от тази на обикновените преводи.

Обемът на изходния текст е от съществено значение при формиране на цената. Независимо от единиците за таксуване, които вашият проект може да изисква — стандартни страници (1800 удара включително интервалите) или брой думи —и в двата случая подредбата на текста на страницата и размерът на шрифта не са от значение.

Срокът за изпълнение на превода се отразява върху неговото остойностяване. Цената се променя в зависимост от спешността на проекта. Логични са очакванията, че тарифите за експресен превод ще бъдат по-високи от тези за обикновен превод.

Допълнителната корекция е опция, чрез която над базисното предложение за превод осигуряваме и вътрешен контрол на качеството. Когато преводът е предназначен за публикуване или изисква културна адаптация, предлагаме допълнителна корекция от носител на езика и/или независим коректор, както и „коректорска четка“ за материали, които ще се публикуват.

Когато се превеждат прости файлове в популярни формати (например: .docx, .odt, .xlsx,) не е необходимо да бъдат предварително подготвяни за превод. Сътрудничество със специалисти по DTP се налага, когато:

  • файловете съдържат графики или други елементи, затрудняващи работата по текста;
  • ако са неправилно форматирани; форматите не могат да се редактират (напр. .pdf, .jpg, .tiff) или
  • ако изискват специализиран софтуер (напр. .cdr, .indd, .cad).

Всичко това оказва влияние върху разходите за превод.

Преференциални цени

Преференциални цени получават клиенти, които често превеждат един и същ тип или подобни по характера си текстове (например договори). От тях могат да се възползват и тези, които периодично актуализират фирмената си документация. Използваме CAT инструменти, които ни позволяват да оценим повторяемостта на текста и степента на сходство между файловете. Такива решения могат значително да намалят разходите.

Нестандартни запитвания

Богатият ни опит ни дава възможност да отговорим на различни нестандартни изисквания като нетипичен метод на изпълнение, специални очаквания към преводача, работа със софтуера на клиента или използване на нетипичен речник. Тези допълнителни изисквания се остойностяват индивидуално и оказват влияние върху крайната цена.

Спектърът от фактори и комбинирането им в зависимост от целите и изискванията на клиента е твърде широк. Ето защо всяка поръчка в Скриванек се оценява индивидуално, за да се постигне оптимален резултат.

Прочетете още за това как се формира цената на страница превод в нашата секция „Често задавани въпроси“ и попълнете онлайн формуляра за Заявка тук.