Офис асистент

Ако Вие учите бързо и вниманието към малките подробности в работата не е просто красива дума за Вас, ако умеете да работите самостоятелно и резултатите са важни за Вашето самочуствие, ако сте приятелски настроена, честна и лоялна личност, прочетете по-надолу и ни изпратете Вашата кандидатура. До скоро.

Описание на длъжността:
– Организира комуникацията с външните доставчици на фирмата;
– Контролира, описва и подготвя разплащателни документи за доставчиците;
– Води отчетността на касата на офиса, разплаща на каса, следи за постъпили плащания по банка;
– Общува с различни ведомства относно проекти за легализиране;
– Изготвя месечни отчети според инструкциите на управителя;
– Общува с офисите на фирмата и осигурява изпращането на пощата и водене на дневник на входяща и изходяща поща;
– Обезпечава поръчката и доставката на маркетингови и канцеларски материали и зареждане на кухнята и санитарните помещения;
– Обезпечава и организира фирмените мероприятия според инструкциите на управителя/офис мениджъра;
– Организационна и административна помощ на ръководството на фирмата, изпълнява задачи, възложени от офис мениджъра и/или от управителя;
– Осъществява административни дейности, необходими за нормалната работа на офиса.
– Спазва вътрешните правила и процедури във фирмата.

Изисквания:
– Умения за управление на финанси и организация на времето;
– Отлична компютърна грамотност;
– Отлична грамотност на български език;
– Английски език – активно ползване;
– Способност за справяне с няколко задачи едновременно;
– Отлична комуникативност и клиентски ориентирано поведение. Предишен опит в обслужването на клиенти ще се счита за предимство

Компанията предлага:
– Интересна и разнообразна работа във водеща фирма в бранша;
– Спокойна и толерантна работна атмосфера;
– Атрактивен социален пакет за служители;
– Обучения за усъвършенстване на уменията;
– Работно място в центъра на София;
– Нормално работно време.