ПРЕВОДАЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА И ПРЕДСТАВИТЕ ЗА НЕЯ

Преводаческата индустрия е бизнес като всеки друг. Масово разпространените представи за нея варират в широки граници – от твърдата убеденост в необходимостта от този вид дейност до впечатлението, че в днешния свят потребността от нея става все по-ограничена. Познаването на реалността подпомага съответствието между очакванията и крайния резултат.

ПРЕДСТАВА 1: Искам преводът да звучи професионално, но ми трябва за утре

Времето, необходимо за изпълнение на поръчката, често е пресечна точка на напрежение между клиент и преводаческа агенция. То е пряко зависимо от предназначението на текста за превод, от неговия характер, съдържание и дори форматиране.

Желанието на всички клиенти е преведеният текст да е на високо професионално ниво – качество, което Преводаческа къща Скриванек гарантира чрез политиката си по качество. Към него най-често се добавя и условието за максимално кратки срокове на изпълнение. Незапознат с процеса и етапите на работа, клиентът не може да прецени, че за различните по характер текстове е необходимо различно време.

От гледна точка на лингвистичния специалист обемен официален текст, като договор например, се поддава относително по-бързо и лесно на превод, защото обичайно съдържа повтарящи се фрази и структури на изреченията. За разлика от кратък неофициален текст на тема туризъм, който се характеризира с голяма изобретателност по отношение на лексиката и структурата. Коректурата му изисква постоянна проверка на по-малко известни факти и на начина, по който те са описани на езика, за който се използват.

Съветът на специалистите от Скриванек: Ако желаете превод на текст в неофициален стил, особено валидно е за маркетингови и рекламни текстове, предоставете повече време за изпълнение на поръчката, за да получите качествен резултат.

ПРЕДСТАВА 2: По-високата цена означава по-добро качество

Съществува убеждение, че по-високата цена е гаранция за по-високо качество. А реалността е, че парите купуват само време. Както и във всеки друг бизнес и в преводаческия съществуват периоди на претоварване на системата – обичайно в понеделник, петък и в края на месеца. От напрегнатия режим на работа в такива случаи страда качеството.

Съвет от Скриванек: Попитайте нашия офис за най-удобните крайни срокове. Предвидете достатъчно време за всички процеси, свързани с превода и го възложете достатъчно рано. Качеството е постижима цел, когато се планира правилно и без напрежение за двете страни в процеса на взаимодействие. 

ПРЕДСТАВА 3: Краткият срок насърчава хората да работят по-усилено

Предположението, че възлагане на поръчки в последния момент ще ентусиазира и мотивира хората да работят по-усилено е неоправдано. Най-добрите специалисти вече са ангажирани с поръчки, които са постъпили по-рано. Вашата заявка ще поемат по-неопитни членове на екипа, а ако са заети и те, то текстът за превод ще се разпредели на части между повече хора. Същата ситуация възниква, когато клиентът пожелае да съкрати определен вече срок за изпълнение на поръчката. Такова поведение изпраща лош сигнал към специалистите, че вие се интересувате преди всичко от срока, а не от качеството на превод. Това е във Ваш ущърб.

Специалистите съветват: Ако не е възможно да предоставите достатъчно време за превод по някакви причини, обадете се в офиса предварително и предупредете, че ще имате нужда от спешен превод и дайте предположение за неговия обем. Така ще подпомогнете значително и качеството. 

ПРЕДСТАВА 4: Те трябва да знаят какво искаме!

Представата, че специалистите от преводаческата къща имат богат опит с разнообразни текстове и трябва да се ориентират бързо какво желаем, е вярна. Заявителят на услугата не бива да забравя, че е съучастник и страна в един общ процес. Той е своеобразна част от екипа с отговорността си за качеството на подадения изходен материал.

Ако например текстът е доклад, изготвян въз основа на предишна версия с добавени нови данни, съдържанието му е компилация от текстове на няколко автори, пишещи в различни стилове или не е форматиран, то вие сами саботирате постигането на желания оптимален резултат в очаквания срок. Намесата на специалистите за преодоляване на подобни недостатъци в изходния материал усложнява изпълнението на заявката. Те трябва да проверят допълнително информацията от сайта или да се опитат да се впишат възможно най-удачно. Хармонизирането на стилови несъответствия и форматирането на данни отнема време и усилия. Пренебрегвайки недостатъците на изходния текст, специалистите не съдействат за постигане на най-добрия резултат.

Съвет от Скриванек: Преди да изпратите текста си за превод, или да платите на преводаческата агенция за отстраняване на проблеми, проверете внимателно съдържанието и формата. Убедете се, че той е точно това, което искате да бъде преведено. 

ПРЕДСТАВА 5: Машинният превод е по-евтин

Съществуващата днес възможност за машинен превод предполага активното й използване. Машинният превод обаче е най-удачен за силно повтарящи се, по-стандартизирани и типови по характера си текстове. Опитът за машинен превод си заслужава, ако текстът е тип договор. Почти във всички останали случаи броят на необходимите редакции може да се окаже толкова голям, че целият процес да не си струва усилията. Прочетете повече за това какво включва един проект за машинен превод тук.

Специалистите съветват: Не забравяйте, че структурните и стиловите характеристики на всеки текст са от особено важно значение, наред с логиката и последователността в изложението. Когато авторите са повече от един е необходимо да се осигури единство на стила. Не е продуктивно да се прилага грубо сглобяване на машинно преведени елементи, защото се губи не просто елегантността на изказа, но често се накърнява и съдържателната стойност на материала.

В заключение може да се каже, че ако наистина искаме да постигнем добър краен резултат, трябва да инвестираме собственото си време и енергия в подкрепа на целия процес и то още преди текстът ни да напусне компанията.

Ако планирате нов превод, не се колебайте да ни потърсите за оферта още днес.