Ура! Успяхме!

След като наскоро разработихме собствения си невромашинен превод Skrivanek NMT, сега успешно получихме и сертификат ISO 18587/2017 за нашите услуги за последваща редакция на машинен превод.

Стандартът ISO 18587 е все още сравнително млад и определя международни стандарти за последващ монтаж (ретроактивно редактиране от преводач-човек на машинно преведени текстове). Тази стъпка трябва да подобри качеството на процеса на последваща редакция по измерим и непрекъснат начин. 

Това сертифициране е свързано преди всичко с процеса и работния процес, свързани с последващата редакция, където централна роля играят проектовите координатори. Те проверяват дали темата и съдържанието са подходящи за машинен превод с последваща редакция или не. Силно регламентираните типове текстове са сравнително подходящи за NMT, докато по-свободните и творчески типове текстове, като например маркетинговите текстове, са по-малко подходящи.

Проектовият координатор проверява изискванията на клиента. Ще служи ли преводът само за вътрешнофирмени цели, или може да бъде и публикуван? В зависимост от отговора проектовият координатор препоръчва лека последваща редакция (малки промени за осигуряване на разбираемост) или пълен проект за последваща редакция (пълна редакция на готов за публикуване текст) и възлага проекта на компетентни редактори, които са специално квалифицирани в тази област. След това проектовият координатор документира обратната връзка от редактора, както и неговата работа. И не на последно място, той отговаря и за спазването на договорените срокове и пълното предаване на клиента.

Много се гордеем, че получихме този сертификат, който свидетелства, че можем да изпълняваме много големи проекти за превод в кратки срокове и с високо качество.