ЮРИДИЧЕСКИЯТ ПРЕВОД – ВАЖЕН И ТРУДЕН

Един от най-големите и непрекъснато разширяващи се сегменти на преводаческата индустрия, е преводът на юридически текстове. Многообразието от договори, пълномощни, учредителни документи на фирми, правни становища и експертизи, носи специфичната характеристика на правния език.

Правните преводи са изключително важни както за дейността на всяка компания, така и за физическите лица, които в живота си също често се нуждаят от заверен превод на официални документи – от превод на брачно свидетелство до заверен превод на официални документи за регистриране на автомобил, внесен от чужбина. Този тип преводи трябва да се извършват  от  компетентни преводачи, защото професионалните текстове са с много високо ниво на формализация и абстракция, но и много точни. 

Езикът на юридическия превод

Строгата терминология, зависима от контекста, не позволява различни тълкувания, които са допустими в ежедневния език. Пред преводачите, работещи с такива текстове, има две опасности, които трябва да се избягват. Първата е възможността да се предостави излишна информация, която не присъства в изходния текст – т.е. свръх превод. Полюсна е втората опасност, когато при превода се пропуска важна информация. Най-важното, неотменно изискване е прецизността. Понякога поставянето или пропускането на една запетая може да бъде причина за договорни спорове с огромна стойност. Сложният синтаксис, ограничената пунктуация, дългите и усложнени изречения са характеристики на правния език,  с които опитните професионалисти в Скриванек се справят успешно.

Текстът – правен или юридически?

Разграничението между правни и юридически текстове е от значение в работата на специалистите. Те различават две основни групи документи, които са написани на юридически език. Към първата принадлежат правни актове и документи, създадени от законодателните органи – конституция, международни споразумения, закони, наредби или актове на местната власт. Разгледайте повече в секция Право. Втората е съставена от най-често срещаните документи в преводаческата индустрия – пълномощни, нотариални актове, договори, документи за учредяване на дружества, съдебни документи. Тук се включват и правни анализи, научни статии, учебници, ползвани от юристи и други.

Всяка запетая е от значение!

Понякога поставянето или пропускането на една запетая може да бъде причина за договорни спорове с огромна стойност.

Достатъчно е да си спомним за делото от 2006 г. между Rogers Communications и Bell Aliant, описано от канадската преса като „запетайката за милион долара“. Запетаята определя правото на изпълнителя да се откаже от договора с едногодишно предизвестие по всяко време или с едногодишно предизвестие, но само след изтичането на първите пет години от договора. По онова време стойността на делото е един милион канадски долара. И всичко това се дължи на недостатъчно прецизен превод от френски на английски език!

Заверен превод – необходим ли е винаги?

Юридическите или нормативните  документи в определени ситуации изискват заверен превод, наричан често „заклет“ превод, „сертифициран“ превод или „официален“ превод.  Този вид превод не е еднакъв с легализираните преводни документи. Моля, проверете спецификите в секция Езикови решенияПри някои видове документи този превод има същата правна сила, каквато притежава и оригиналният текст. Необходим  е най-често на съдебните органи, прокуратурата, полицията, публичната администрация, които са задължени да използват услугите и компетентността на заклети преводачи. Изискванията на институциите и целта определят необходимостта от обикновен или заверен превод, както и от легализация на документите. Във всеки от тези случаи преводачът е длъжен да предостави висококачествен, професионален текст. Всеки преведен документ може да бъде и заверен.

Сертифициран превод – срокове и цени

Факторите, които влияят на времето за извършване на услугата и нейната цена, са разнообразни.

Заверените преводи изискват участието на преводач-специалист, който има квалификация за превод  от чужд език на български и от български на чужд език, вписан е в списъка, поддържан от Министерството на външните работи, и отговаря на други законови критерии. 

Заверените преводи изискват изключително внимание и прецизност от квалифициран преводач при работа с изходния текст. Владеейки както изходния, така и целевия език, той гарантира пълното съответствие на използваните термини, цялостното съдържание, езикови норми и стил на превода. В документите присъстват и други елементи като подписи, печати, ръкописни бележки, които се нуждаят от превод и описание.

Освен това, в зависимост от вида на документа, от държавата на неговия произход, както и от други детайли, могат да бъдат начислени допълнително държавни такси и други принадлежащи разходи. Така изискването за участие на квалифицирано лице и спецификите на обработката и заверката от институции оскъпяват тези преводи.

Когато става въпрос за време за изпълнение, няма единно правило. Заверените преводи изискват не само изключително внимание при превода на изходния текст, повече време за неговото оформление и отпечатване, но и се съобразяваме с приемните дни и сроковете за заверка на различните институции, които имат връзка със заверката на преводите и с легализацията на документите. Прегледайте за детайли секцията Заверени преводи.

Трябва ли преводачът на правни текстове да е юрист?

Струва си да се подчертае, че не е необходимо нито преводачът на правни текстове, нито юридическият преводач да е юрист. Освен това дипломата по право също не е задължителна квалификация за дипломираните преводачи. Ситуацията, в която преводачът е едновременно юрист и филолог, разбира се, е идеална. Реалността обаче е такава, че завършилите право с познания по чужд език обикновено работят като юристи, а не като преводачи.

Правните преводи са изключително важни за дейността на почти всяка компания. Интересно е, че това се отнася и за физическите лица. В края на краищата всеки от нас може да се нуждае от заверен превод на официални документи за регистрация на автомобил, внесен от чужбина, или от превод на брачно свидетелство… Когато поръчвате такива преводи, си струва да се уверите, че фирмата или лицето, което ще ги извърши, са съответстващо квалифицирани. Това ще ви помогне да избегнете много неприятни изненади.

Ако имате нужда от превод на юридически текст, не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация.