DTP услуги

Приемаме текстове  за превод във всички формати – включително и нестандартни.

MS Word PDF 602Suite
MS Excel Corel Visio
MS PowerPoint QuarkXPress Word Perfect
Adobe PageMaker InterLeaf Lotus WordPro
Adobe FrameMaker MS Project Amipro

 

PC и Macintosh

Изпълняваме поръчки както на PC, така и на MACINTOSH платформи.  Материалите могат да бъдат изпращани по електронна поща или да се подават на дискети, CD или флаш памет. Разполагаме с FTP сървър, който е на разположение на нашите клиенти – чрез него могат да бъдат изпращани материалите за превод или преведените вече проекти.

Служителите на центъра са готови да предложат цена за даден проект въз основа на предоставения примерен текст.  Изпратете материалите чрез нашата система.

Доставяне на изпълнени поръчки

Готовите преводи могат да се получат в електронен формат на дискета, CD или флаш памет, по електронна поща или чрез FTP сървър, а също в разпечатан вид лично или чрез куриер. Изборът е Ваш.