КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

Никога не получавате втори шанс да направите първо впечатление

Представянето и налагането на вашите продукти директно на чужди пазари,  винаги носи известна доза риск. Първото впечатление от тях е и последно, затова към имената и посланията, които носят, трябва да се подхожда изключително внимателно. Рекламният ви слоган и наименованието на продуктите ще „говорят“ на чужд език в различна културна среда. Преди марката да дебютира на чужд пазар, трябва да се установи как ще бъде възприемана там, за да се избегнат неочаквани тълкувания.

В Скриванек предоставяме консултантски услуги в областта на глобализацията, за да подпомогнем нашите бизнес клиенти при определянето, планирането и прилагането на техните глобални стратегии на чужди пазари. Ние подхождаме към отделния проект от гледна точка на бизнес целите, като анализираме всички потенциални проблеми, за да предложим решения на високо ниво.

НАШИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:

  • Езиков преглед на настоящите ви имена на фирми и продукти
  • Проверка за потенциално обидни или смущаващи езикови асоциации
  • Установяване на сходство с други думи в даден език
  • Анализ на вашето лого за сходство или асоциации с други символи;
  • Преглед на изходните ви текстове и оценка на тяхната пригодност за чуждестранна аудитория
  • Проверка на значението и въздействието на снимките и илюстрациите в рамките на определен културен кръг;

Оценяваме имената на марките и продуктите, търговската литература и описанията на услугите в контекста на целевия пазар, като идентифицираме всички потенциални езикови или културни бариери. Проучваме значенията, въздействието, тона, съдържанието, формата и всички други характеристики на вашите комуникации от гледна точка на конкретния пазар и култура. В резултат на това можете да избегнете проблеми с неочаквани реакции от страна на клиентите, а имената на вашата марка и продукти да се появяват в търсачките във вид, който е най-качествено оптимизиран за целевата пазарна среда.
Гарантирането на правилния прием на вашата марка на световните пазари може да бъде постигнато, ако първо се уверите, че всички комуникации следват този ред:
o Опростете посланието, за да улесните безпроблемния му превод
o Пишете по универсално разбираем начин
o Избягвайте употребата на идиоми и модерни думи и изрази
o Обърнете внимание на местните културни норми и обичаи, за да избегнете нежелани интерпретации и неудобни грешки
o Поддържайте последователност на цялата писмена работа

За ефективна и ефикасна оценка на вашите имена и послания използваме глобална мрежа от опитни преводачи и коректори. Това ви дава достъп до опита на местния пазар, който тук е от основно значение.