Транскреация

Транскреция се разбира като адаптиране на маркетинговото послание от един език към друг, като същевременно се запазва оригиналната идея. Често се разработват, където е възможно, напълно различни езикови или графични, инструменти, или дори различни понятия, така че рекламата в друга културна среда да работи точно както и на първоначално планирания пазар. Разчитайте на професионалисти на пълно работно време за това! Нашите транскреатори имат професионално и езиково умение да напишат текст за рекламни материали на друг език. От дългите си години опит в средата те знаят какви културни адаптации трябва да се направят, така че Вашият продукт да се превърне в бестселър на целевия пазар. Ние знаем кой кодекс за поведение и какви социални конвенции трябва да се спазват, така че да успеете в целевата си страна.

Също така с удоволствие се занимаваме с графичния дизайн – до печат.