Заверени преводи

Преводи от заклет преводач и легализация на официални документи!

Преводи от заклет преводач

При преводи на официални документи заверката на превода е задължителна. Документите се превеждат от заклет преводач и се разпечатват на официални фирмени бланки, с печат на фирмата и подпис на преводача, който с подписа си гарантира верността на превода.

Заверените преводи са различни от легализираните преводи.

Легализирани преводи

Процедурата по легализация включва:

  • превод на документите от заклет преводач,
  • внасянето им в на съответната институция,
  • заверка на оригиналния документ в министерствата, чиито печати се изискват,
  • заплащане на всички необходими такси
  • преводът се „скачва“ към заверения документ
  • заверява се в Консулски отдел на МВнР.

Така документът вече е валиден за представяне пред властите на съответната държава.

Сроковете за изпълнение са съобразени със сроковете на заверяващите инстанции.

Обадете ни се, за да получите пълна информация за правилата за легализация и заверка, за видовете документи и кои документи в какъв вид трябва да бъдат оформени (оригинал, копие и др.), а също и дали се нуждаете от легализация на документа или само от заверен превод. Ще ви посъветваме относно документи, предназначени за ползване в България и документи, предназначени за чужбина.