МАШИНЕН ПРЕВОД ЗА БИЗНЕСА

Многоезична комуникация на една ръка разстояние

Решенията за машинен превод (МТ) са идеални за някои документи. Медицината, правото и технологиите са области, за които услугите на МТ са особено полезни поради големите обеми текст с повтарящи се термини и фрази. Когато МТ се използва за подходящи текстове, се подобряват точността, икономическата ефективност и скоростта на превода.

Google Translate демонстрира на много хора общата полза от МТ: лесен достъп до бърз превод, многоезична комуникация на една ръка разстояние от обикновения човек. Но Google Translate създава и примери за ограниченията на МТ, като понякога създава текстове, които варират от неточни до напълно неразбираеми. Идеалният машинен превод би бил не само „по-умен“ от Google, но и използван само като един от инструментите от набора на опитните лингвисти.

Невронният машинен превод (Neuro Machine Translation – NMT), използван с езиковите умения на професионален доставчик на езикови услуги, предлага подобрени решения за превод. Компанията Скриванек е разработила вътрешна NMT технология, която е усъвършенствана чрез използване при превода на хиляди страници. Върху нея са работили не само езикови специалисти на Скриванек, но и учени, и експерти от различни области. Тя е един от инструментите в работата на опитните лингвисти.

Препоръчваме използването й когато:

 1. трябва да преведете бързо изключително обемен текст;
 2. не можете да се справите с проекта за превод в рамките на наличното време;
 3. предложеният срок за превод е твърде дълъг.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА

 • Спестено време – обслужване в същия ден. Документ от 50 страници може да се преведе за един ден от 3 – 5 преводача. За SKRIVANEK NMT са необходими само 2 часа.
 • Безплатна извадка за превод – предлагаме автоматичен машинен превод без последваща редакция за документи от няколко страници.
 • Сигурност и поверителност на информацията – достъп до сървърите на Скриванек, разположени на обезопасено място, имат специално упълномощени служители. Обменът на данни между тях е тестван многократно.
 • Цената в сравнение с традиционния превод е по-ниска.
 • Има възможност за комбиниране на машинен превод с инструменти за компютърно подпомогнат превод – САТ.
 • Осигурява се запазено форматиране на текста (шрифт, таблици, цветове, съдържание).
 • Съществува опция за персонализирано NMT решение за компанията, съобразено с нейната специализация.
 • Предлагаме възможност за подобряване на качеството на превода (лека и пълна версия).

НЕДОСТАТЪЦИ НА NMT РЕШЕНИЕТО

 • Решението не е предназначено за всички сектори, файлови формати и текстове. Попитайте нашите специалисти, за да разберете подробности за вашия проект в NMT.
 • Някои текстове притежават нюанси (например хумор), които са предизвикателство за системата.
 • Някои текстове могат да загубят плавност и формулировки.
 • В някои случаи все пак е възможно да се използва SKRIVANEK NMT след известна предварителна редакция или подготовка на текста/файла.

Допълнителна информация

Последващата редакция е преглед на автоматичен машинен превод, извършен от носител на езика или специалист в съответната област. Ние предлагаме три вида услуги за последваща редакция: сурово, леко и пълно последващо редактиране (виж Последващо редактиране).

Невронният машинен превод (или NMT) е съвсем нова разработка в областта на езиковите технологии. Невронният машинен превод разчита на алгоритми на изкуствени невронни мрежи, които подобно на човешкия мозък са в състояние да анализират текста на всички езикови нива: фонетично, лексикално, морфологично и синтактично, като прецизно откриват границите на изреченията и определят необходимостта от писане на главни букви. Такива невронни технологии за машинен превод набират популярност в цял свят, тъй като осигуряват по-висока ефективност на превода и по-добро качество в сравнение с по-ранните технологии за машинен превод.

Системата превежда 1200 думи в секунда, което е равностойно на 5 стандартни страници. Трябва да се вземе предвид времето, необходимо за подготовка и финализиране на проекта.

Отговорът на този въпрос е в отговорите на някои други детайли. Най-бързият и удобен начин да разберете е да се свържете с нашите специалисти, които винаги с удоволствие ще Ви обяснят дали NMT е подходящ за Вашите проекти. Ако е необходимо само разбиране на общия смисъл на текста, тогава NMT е напълно приемлива форма на превод. Често срещано явление е за някои задачи да се избере суров NMT, а за други – пакет за пълно обслужване, включващ ръчен превод с корекция и др. За резултат, равностоен на човешки превод, може да Ви е необходима комбинация от NMT с пълно последващо редактиране.

Машинният превод и компютърно подпомаганият превод са много различни процеси, общото между тях е само използването на компютър. При машинния превод се използва компютър за генериране на превода, докато при компютърно подпомагания превод преводът се извършва от човек, подпомаган от специализиран софтуер.

Цената зависи от очакваната дата на доставка, формата на файла, броя на думите, темата и всички допълнителни услуги, които са Ви необходими. Преценяваме всяка поръчка за всеки отделен случай.