ФОРМАТИ НА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПРЕВОД

Свържете се с нас. Ще намерим решение!

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ, КОИТО ПРЕВЕЖДАМЕ ЕЖЕДНЕВНО

Описание Формат на файла
JS файл е текстов файл, съдържащ JavaScript код, който се използва за изпълнение на JavaScript инструкции в уеб страница js
SYS файл е системен файл, използван от операционните системи Microsoft Windows и DOS. Той съдържа системни настройки и променливи, както и функции, които се използват за стартиране на sys на операционната система. sys
Active Server Page файлов формат asp
Active Server Page Extended (ASPX) файл aspx
Adobe FrameMaker mif
Adobe InDesign във формат XML inx
Adobe PhotoDeluxe файл с изображение pdd
Adobe PhotoShop psd
Apple Safari и операционни системи Mac OS X стрингове strings
ASP.NET Web User Control файл ascx
Двуезичен файлов формат с данни, разделени на табулатори (TSV), в който всеки ред представлява преводима единица catkeys
Библиотека за пакети на Borland bpl
Шаблон за електронна таблица, включена в Apache OpenOffice ots
Файл със стойности, разделени със запетая (CSV) csv
Компилиран формат на HTML файл chm
Компресирани файлове за архивиране dbk
Файл на архитектурата на информационния тип на Дарвин dita
Файлове с цифрови линейни графики dlg
DITA XML файл ditamap
Шаблон на документ, записан в стандартния формат OpenDocument на OASIS ott
Файл с дефиниция на типа на документа DTD
Файлов формат за електронна книга epub
Файлово разширение за файлове, използвани главно в технологии, свързани с Java, за съхраняване на конфигурируемите свойства на приложението
Файл, който използва двуизмерен векторен графичен формат svg
Файл с ресурси за игри lang
Пакети с ресурси на приложения на Google arb
Файл на семинара за HTML помощ hhc
Файл на езика за маркиране на хипертекст htm, html
INC е разширение на текстов файл, който се използва с няколко езика за програмиране. INC означава INClude files inc
Файл на InDesign idml, indd
INI е разширение на файл за формат на файл за инициализация, използван от Microsoft Windows ini
Интернет документ, зададен в него its
Java разширение на файла java
Java ресурси j2ee, j2se, j2me, war
Файлов формат на Java Server Pages jsp
Java Archive jar
Файл на Java клас class
JavaScript Object Notation json
Олекотен език за маркиране със синтаксис за форматиране на обикновен текст markdown
Системи Linux и Unix Файл с графичен потребителски интерфейс desktop
Софтуерно приложение Captivate на Macromedia rd
Файлове за документация Markdown md
Компресиран XLIFF архив на MemoQ mqxlz
Формат за документи на MemoQ mqxliff
Файлове на Microsoft Excel xls, xlsm, xlsx, xlt, xltm, xltx
Microsoft HTML Help hhk
Парсер на файлове на Microsoft Installer msi
Microsoft PowerPoint файл pot, potm, potx, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Microsoft Visio 2013 и по-нови версии vstx
Приложение на Microsoft Visio, което поддържа макроси vsdm
Софтуер за Microsoft Visio vtx
Файлове с шаблони на Microsoft Visio vssm
Microsoft Word файл doc, docm, docx, dot, dotm, dotx
На Microsoft. NET Framework; съхранява обекти и низове за дадена програма в XML формат resx
ODS е файлов формат за електронни таблици, използван от OpenOffice/StarOffice ods
Open Document Master Document odm
OpenDocument Text Document файл odt
Файлове с шаблони за презентации на OpenOffice otp
Шаблон на документ на Photoshop psdt
PHP файл е уебстраница, която съдържа PHP (Hypertext Preprocessor) код php
PLIST Файлът е файл с настройки plist
Формат за преносими документи pdf
Преносим файлов парсер за обекти po
Формат на файл за представяне, използван от OpenOffice.org odp
Документ във формат Rich Text Format rtf
SDL междинен документ за превод itd
SDLXLIFF е XML базиран файлов формат, специално разработен за използване в SDL Trados Studio sdlxliff
SQL е разширение на файл за файлов формат на структуриран език за заявки, записан в ASCII. SQL файловете се използват от продуктите за бази данни sql
Шаблони, създадени с Microsoft Visio 2013 и по-нови версии vssx
SubRip Файл със субтитри srt
Файлът TAG е файл с данни, използван от DataFlex и SQL Connectivity Kit Tag
Файлове с шаблони, създадени с Microsoft Visio, които поддържат макроси vstm
Текстови документи, съдържащи подробности за субтитрите на цифрови видеоклипове sub
Текстов файл, който съдържа код на TypeScript ts
TMX е разширение на файл, използвано от някои инструменти за CAT (Computer Aided Translation). TMX файлът използва XML формат на данните tmx
Документ с етикет на Trados ttx
TXT файлът е стандартен текстов документ, който съдържа неформатиран текст txt
TypeExtensible Hypertext Markup Language Document xhtm
XML файл за чертежи във Visio vdx, vsdx
XML файл с шаблони на Visio vsx
Проект на Visual Basic 6 frm, vbp
Visual Studio и Borland C++ rc, rc2
Уеб страница, написана на XHTML xhtml
Формат на Web Video Text Tracks (WebVTT) vtt
.wiki форматиран текстов файл wiki
Windows 8 Modern UI файлове resjson
Стандартни ресурси на Windows dll, exe, ocs
XML (Extensible Markup Language) файл с данни xml
XML формат за обмен на локализационни файлове xlf, xliff
XML-базиран формат Extensible TreeGraph (XTG) xtg
YAML Ain’t Markup Language – файл за сериализация на данни yaml
Видеоклипове в YouTube за показване на субтитри или затворени надписи sbv
ZIP е архивен файлов формат, който поддържа компресия на данни без загуби. В Memsource позволява да се качват множество файлове от архив zip
Можете да ни изпратите и други формати на данни. Ако имате нужда от превод, но не откривате вашия файлов формат, свържете се с нас. Ще ви предложим оферта и ще ви консултираме.