УСТЕН ПРЕВОД ЗА БИЗНЕС СРЕЩИ

Ефективност и конфиденциалност

Нашите устни преводачи за бизнес срещи превеждат кратки сегменти от разговора наведнъж за всички участници.

ПРЕДИМСТВАТА НА СКРИВАНЕК

• Широката ни мрежа от клонове в Европа и по света ни позволява да осигурим професионален преводач в страната и при пътувания в чужбина.
• Имаме дългогодишен опит и професионални преводачи на повече от 50 езикови комбинации
• Осигуряваме бързо и точно обслужване, без забавяне във времето
• Предлагаме коректен устен превод на избрания език и в специфични области на компетентност

Предлагаме решения за медицински брифинги, консултации с пациенти, срещи с Управителни съвети и клиенти, обучение на служители или презентации.

 

Можем да направим и още за Вашата бизнес среща или обучение:

ПРЕВОД ПО ТЕЛЕФОНА

Този тип устен превод се приближава до спецификата на консекутивния превод. Разликата се състои в това, че комуникацията се осъществява по телефона. Преводачът може да присъства на място или да се включи към разговора посредством конферентна връзка.

ПРЕВОД ЗАД ГРАНИЦА

Осигуряваме преводач за бизнес среща в чужбина. По-удобно и по-изгодно е да поръчате преводач за града, където ще имате работна среща. Той ще бъде осигурен на място без да заплащате допълнителни пътни, дневни и евентуално визови разходи за съпровождащ преводач от България.

ПРЕВОД С ПРИДРУЖАВАНЕ И ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ

Преводачът придружава клиента при пътувания и бизнес срещи. Услугата е много близка по съдържание до консекутивния превод. Разликата се състои в по-малката натовареност, не толкова специфичната терминология, по-неформалната среда. Пестим от времето Ви като вместо Вас показваме на бизнес гостите Ви историческите забележителности, паметниците на културата в посочени от клиента дестинации. Без да се ограничаваме само до европейските езици, разполагаме със специалисти-филолози, владеещи различни езици, с добри познания относно историческото ни наследство, както и етичните норми, и спецификите на различните нации.

АСИСТЕНТСКИ УСЛУГИ

Ако се нуждаете от помощ с устен превод в ежедневни ситуации, като например при общуване с държавни или общински институции, подаване на документи и т.н., асистентските услуги са правилният избор за Вас. Свържете се с нас и ние ще намерим най-доброто решение!