УСТЕН ПРЕВОД ПРИ ОНЛАЙН СЪБИТИЯ

Комуникация без езикови бариери

Устният превод е изключително трудна задача, с която може да се справи само опитен професионалист. При провеждане на виртуални международни бизнес срещи и преговори, онлайн обучение за чужденци, научни конференции и др., приносът на устния преводач е безценен. Когато разговорите се отнасят до специализирани области като финанси, право, застраховане, медицина и др., неговото участие е задължително.
Трудностите, с които се сблъскват организаторите на онлайн международни събития, при които се изисква присъствието на устни преводачи, могат да се преодолеят с наша помощ. Скриванек предоставя професионални съвети на всеки етап от подготовката, постоянно следим всяко развитие на събитията, и осигурявайки висококачествени устни преводи за срещи, осигуряваме безпроблемното им протичане. Помагаме за подготовката на всички материали, необходими за срещата, като презентации, бележки или допълнителни чат разговори по време на събитието.
С помощта на уеб базиран софтуер за видеоконференции и уеб базирани услуги за видеосъобщения, нашите устни преводачи могат да виждат участниците в срещата и да следят показаните презентации, за да осигурят безпроблемен превод. В зависимост от нуждите на клиента изявленията на оратора или присъстващите могат да се превеждат текущо или постепенно (ораторът изчаква, докато преводачът приключи с превода на неговото изявление).

Ние Ви предлагаме онлайн устни преводачески услуги при:

 • онлайн срещи
 • онлайн презентации
 • онлайн бизне преговори
 • онлайн бизнес разговори
 • устен превод на официални и неофициални срещи
 • видеоконференции онлайн курсове
 • уебинари

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС:

 • Не е необходимо да наемате и инсталирате оборудване за устен превод
 • Всички или някои от страните (преводачи, участници, оратори) могат да работят от разстояние
 • Спестяване на средства (не е необходимо да се плащат пътни разходи, настаняване на устни преводачи или участници)
 • Лесно се планира и организира, пести се време
 • Всякакъв брой участници от различни държави
 • Произволен брой езици за едновременна комуникация
 • Лесно разпространение на документи, коментари и анкети, споделяне на екрана
 • Възможност за присъединяване към срещата или конференцията през компютър или мобилни устройства
 • Дългогодишен опит и професионални преводачи в 80 езикови комбинации
 • Коректен устен превод на избраните езици и в специфични области на компетентност
 • Работа без забавяне, лесна употреба
 • Аудио и видео канали в HD, възможност за запис на събитието.