УСТЕН ПРЕВОД ПРИ ОНЛАЙН СЪБИТИЯ

Комуникация без езикови бариери

Устният превод е изключително трудна задача, с която може да се справи само опитен професионалист. При провеждане на виртуални международни бизнес срещи и преговори, онлайн обучение за чужденци, научни конференции и други събития, приносът на устния преводач е безценен. Когато разговорите се отнасят до специализирани области като финанси, право, застраховане, медицина и други, неговото участие е задължително. 

Трудностите, с които се сблъскват организаторите на онлайн международни събития, при които се изисква присъствието на устни преводачи, могат да се преодолеят с наша помощ. Скриванек предоставя професионални съвети на всеки етап от подготовката, постоянно следим всяко развитие на събитията, и предоставяйки висококачествени устни преводи за срещи, осигуряваме безпроблемното им протичане. Помагаме за подготовката на всички материали, необходими за срещата като презентации, бележки или допълнителни чат разговори по време на събитието.

С помощта на уеб базиран софтуер за видеоконференции и уеб базирани услуги за видеосъобщения, нашите устни преводачи могат да виждат участниците в срещата и да следят показаните презентации, за да осигурят безпроблемен превод. В зависимост от нуждите на клиента, изявленията на оратора или присъстващите може да се превежда текущо или постепенно (ораторът изчаква, докато преводачът приключи с превода на неговото изказване).

Ние Ви предлагаме онлайн устни преводачески услуги при:

 • онлайн срещи;
 • онлайн презентации;
 • онлайн бизнес преговори;
 • онлайн бизнес разговори;
 • устен превод на официални и неофициални срещи;
 • видеоконференци и онлайн курсове;
 • уебинари.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС:

 • Не е необходимо да наемате и инсталирате оборудване за устен превод;
 • Всички или някои от страните (преводачи, участници, оратори) могат да работят от разстояние;
 • Спестявате средства (не е необходимо да се плащат пътни разходи, настаняване на устни преводачи или участници);
 • Планирате и организирате лесно като пестите време;
 • Може да включите всякакъв брой участници от различни държави;
 • Може да използвате произволен брой езици за едновременна комуникация;
 • Лесно разпространение на документи, коментари и анкети, споделяне на екрана;
 • Има възможност за присъединяване към срещата или конференцията през компютър или мобилни устройства;
 • Ние Ви предлагаме дългогодишен опит и професионални преводачи в 50 езикови комбинации;
 • Осигуряваме коректен устен превод на избраните езици и в специфични области на компетентност;
 • Гарантираме работа без забавяне и лесна употреба;
 • Може да използвате аудио и видео канали в HD с възможност за запис на събитието.