Албански език : Преводи

Кой говори албански?

Албанският език е индоевропейски, но образува свой собствен клон в семейството на индоевропейските езици. Говори от около 6 милиона души, населяващи западната част на Балканския полуостров, както и от малко хора в Калабрия в Южна Италия. Двата основни албански говора са Геги и Тоски. Албанският език има статут на официален език в Албания, Косово и Северна Македония.

История на албански език

Латинският език влияе най-силно върху лексиката на албанския език. Първият писмен запис на албански език идва от 1462 г. и това е кръщелната формула. Интересното е, че до 1908 г. кирилицата и дори арабската азбука се използват за писане на албански език. След тази година тяхното място е заето от латинската азбука. Съвременната форма на албанския език остава непроменена от XIX век.

Използване на албанския език в бизнеса

Като се вземе предвид относително нестабилната социална и икономическа ситуация в регионите, които използват албански език, използването му от български предприятия може да е незначително. Следователно познаването му ще бъдат полезно само за тези компании, които имат бизнес отношения с Албания, Косово и Северна Македония.

Преводачи на албански език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на албански език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от албански език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от албански език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от албански език:

стандартни и бизнес преводи на и от албански език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на албански език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на албански – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на азербайджански език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!