Беларуски език : Преводи

Кой говори беларуски?

Беларуският принадлежи към славянските езици. Той е част от групата на източнославянските езици. Използва се от почти 3,2 милиона души.

В днешно време може да общуваме на този език в Беларус, Източна Полша и Литва.

История на беларуския език

Историята на този език започва през XIV век, когато той е отделен от древноруския. От XIV до XVII век се използва старобеларуски език, като формирането на беларуския започва през XV век. През XIX век започва да се оформя съвременният беларуски език. Полски и беларуски писатели и художници допринасят в голяма степен за този процес. Формирането и утвърждаването на беларуски като официален език продължава до XX век. През 1933 г. е приет съвременния вид на беларуския правопис, след като заменя тарашкевицата.

Използване на беларуски език в бизнеса

Ролята на беларуския език в бизнеса се проявява само в контекста на бизнес контакти с Беларус – единствената страна, използваща този език. Трябва обаче да се отбележи, че дори там присъствието му намалява – в днешно време не можем да го чуем в медиите, в публичната администрация или в университетите, където от известно време той е заменен с руския език.

Преводачи на беларуски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на беларуски. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от беларуски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от беларуски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от беларуски език:

стандартни и бизнес преводи на и от беларуски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на беларуски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на беларуски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на беларуски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!