Грузински език : Преводи

Кой говори грузински език?

Грузинският принадлежи към малко семейство от южнокавказки езици, представляващо същевременно най-важната му част. Грузинският език не е еднообразен, той се състои от повече от 18 диалекта, основно разделени на източен и западен. Повече от 7,5 милиона души използват грузински език по целия свят.

Единствената държава, в която грузинският е официален език, е Грузия. Извън тази страна може да е полезен в Турция и Русия, както и в някои региони на Иран.

История на грузинския език

Историята на грузинския език датира от V век след Христа. Някои твърдят, че първите следи от азбуката идват от III век пр. н. е. Грузинският език има много богата, главно богослужебна литература. Приема се, че историята на грузинския език е разделена на два основни периода: старогрузински – от V до XI век и модерен грузински – от XII век.

Използване на грузински език в бизнеса

Тъй като грузински език се използва само от грузинското население, знанията му ще бъдат много полезни за развитието на бизнеса в Грузия. Това обаче не е много често срещана бизнес дестинация. На международната арена грузинският език не играе значителна роля.

Преводачи на грузински език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на грузински. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумения от грузински език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от грузински език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от грузински език:

стандартни и бизнес преводи на и от грузински език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на грузински език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на грузински език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на грузински  език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!