Идиш: Преводи

Преводаческа къща Скриванек предлага преводи на идиш, извършени от преводачи с дългогодишен опит и специализирани познания в необходимата област в зависимост от нуждите на клиента. Докато извършва превода от идиш на български и обратно, умел преводач на дадения език може точно да предаде съдържанието, като поддържа съответствието с изходния текст. Нашият опит е гаранция за вашето удовлетворение от извършения превод. Идиш е един от нашите специалитети. Нашите офиси се намират в София и Пловдив. Ако търсите професионалист, който използва идиш, току-що намерихте правилното място – нашето предложение включва цялостни услуги за превод от български на идиш и от идиш на български. Ние също така предлагаме преводи от всеки друг език на идиш и обратно.

Кой говори идиш?

Повече от 4 милиона души използват идиш по целия свят. Идиш принадлежи към групата на германските езици. Това е език, използван от евреи ашкенази, т.е. евреи, които живеят в Централна и Източна Европа. Също така се говори от евреи, живеещи в Съединените щати, където можем да намерим по-голямата част от потребителите на този език. Други държави, в които живеят хора, говорещи идиш са: Франция, Германия, Канада, Бразилия, Аржентина и Австралия.

История на идиш

Идиш по принцип е смесица от езици. Той е формиран около 10 век. Възникнал като комбинация от немски диалекти в района със славянско и еврейско влияние. Понякога е наричан ашкенази език. Този език традиционно се пише с еврейската азбука. В наши дни е възможно да се срещне идиш, написан на латиница. Ранният идишски период датира от 10 век, когато в районите на Рейн пристигат големи групи евреи. В контакт с местното германско население е започнал процесът на създаване на нов език. Следващият важен етап от историята на идиш е 13-ти век, който е свидетел на миграцията на еврейското население в Централна и Източна Европа, главно в чешките и полските земи. В резултат на това идиш започва да усвоява голямо количество славянски елементи. Езикът в сегашната си форма започва да се оформя в края на 19 век и развитието му е прекъснато от избухването на Втората световна война.

Използване на идиш в бизнеса

Поради факта, че идиш е език без официален статут в която и да е държава по света, ролята му в бизнеса и икономическите дейности може да бъде напълно пропусната. Това е език, който в момента не функционира в бизнеса, в търговските или международните отношения, а неговите потребители са разпръснати по целия свят.

Преводачи на идиш

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на идиш. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи на идиш, специализирани в различни дисциплини. Ще извършим преводи от и на идиш на всякакви материали.  Нашите преводачи от идиш не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от идиш:

стандартни и бизнес преводи  от и на виетнамски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на виетнамски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на виетнамски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на идиш?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!