Италиански език : Преводи

Кой говори италиански?

Италианският език се говори от около 60 до 100 милиона души по света. Той принадлежи към индоевропейското езиково семейство, и по-специално към групата на романските езици. Италианският е език с много диалекти. Можем да различим приблизително 20 диалекта въз основа на географските региони.

Можем лесно да общуваме на италиански език в Италия, Сан Марино, Ватикана, Швейцария и Истрия, където той е официален език. Познанията по езика ще ви гарантират лесна комуникация в Албания, Етиопия, Либия и Малта. Той се използва и в много други страни по света, където има големи италиански емигрантски общности.

История на италианския език

Развитието на романските езици започва след разпадането на Западната Римска империя, когато ролята на латинския език постепенно намалява, отстъпвайки място на развитието на регионалните езици. Някои твърдят, че те са се развили от народни езици, съществуващи наред с латинския. Италианският се счита за езика, който е най-тясно свързан с латинския. Сегашната форма на италианския език до голяма степен произтича от влиянието на средновековните писатели – Данте Алигиери, Франческо Петрарка и Джовани Бокачо, благодарение на които тосканският става книжовен език. През Ренесанса е създадена пълната италианска граматика. Трудно е да се разграничат етапите на развитието на италианския език, тъй като те протичат много гладко.

Използване на италиански език в бизнеса

Италианският език не играе толкова важна роля на международната сцена както английския, но познаването му е много полезно и оказва влияние върху добрите бизнес отношения с хора, използващи този език. Всяка компания, която планира да започне бизнес дейност в Италия или Швейцария, трябва да се опита да назначи поне един служител, който владее добре италиански език.

Преводачи на италиански език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на италиански език. Ние си сътрудничим с опитен персонал от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори (включително специализирани сектори: индустриален, технически, медицински, правен и много други). Можем да извършим превода на споразумение от италиански или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от италиански език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от италиански език:

стандартни и бизнес преводи на и от италиански език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на италиански език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на италиански език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на италиански език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!