Латвийски език : Преводи

Кой говори латвийски език?

Подобно на литовския – той принадлежи към групата на балтийските езици и по-точно източните балтийски езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Броят на хората, които използват латвийски език, не надвишава 2 милиона души. Той е разделен на 3 диалекта: ливонски диалект (северна част на страната – сега изчезнал диалект), среден диалект (западна и централна част) и латгалийски диалект (източна част). Ние може да комуникираме с него само в Латвия и в някои райони на Канада и САЩ, където може да се намерят емигрантски малцинства от Латвия.

История на латвийския език

Латвийският език се  развива до известна степен по същия начин, както на литовския, но е бил под по-голямо влияние на германски и угро-фински езици. Поради тази причина той има функции, които не могат да бъдат намерени в други балтийски езици. Латвийският език също се характеризира с нарастващ брой заемни думи от немски и шведски език. Към 1631 г. започва систематизацията на ортографията му. Преди това ортографията му е била много хаотична и до голяма степен е повлияна от немския език. От XX век се използва нова напълно разработена ортография.

Използване на латвийски език в бизнеса

Латвийският език играе роля в бизнеса само в рамките на бизнес сътрудничество с Латвия. Това е език, използван в ежедневието от 60% от населението на страната и ползването му несъмнено е полезно в търговските отношения. Извън Латвия практически не се използва.

Преводачи на латвийски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на латвийски език. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от латвийски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от латвийски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от латвийски език:

стандартни и бизнес преводи на и от латвийски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на латвийски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на латвийски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на латвийски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!