Литовски език : Преводи

Кой говори литовски език?

Литовският принадлежи към групата на балтийските езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Общо около 5 милиона души говорят този език.

Той играе ролята на официален език само в Литва. В допълнение, ние можем да общуваме с него в Западна Беларус, Латвия, Русия и полската област Сувашки. Използва се и от литовските емигрантски общности в Канада, САЩ и Австралия.

История на литовския език

Първите текстове, написани на този език, датират от XVI век. До голяма степен те са били религиозни текстове – „Катехизмът” на М. Маевиддаса се смята за първата литовска книга. Малко след 1620 г. е публикуван полско-латинско-литовският речник, което означава, че литовският език е бил вече зрял език в онези времена. По-късно формата му е повлияна от народните диалекти (главно беларуски) и полския език. Към 1919 г. се оформя съвременната версия на литовския език, основана на аукщайтски диалект.

Използване на литовски език в бизнеса

Литовският език играе роля само в рамките на бизнес сътрудничество с Литва. Това е език, използван в ежедневието от 80% от населението на страната и ползването му несъмнено е полезно в търговските отношения. Извън Литва практически не се използва.

Преводачи на литовски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на литовски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превода на споразумение от литовски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от литовски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от литовски език:

стандартни и бизнес преводи на и от литовски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на литовски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на литовски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на литовски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!