Македонски език : Преводи

Кой говори македонски?

Македонският език принадлежи към групата на южнославянските езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Този език се използва от почти 2 милиона души.

Единствената страна, в която македонският има официален статут на език, е Северна Македония. Извън Македония можем да срещнем хора, които го говорят само в емигрантски малцинства в Германия, САЩ, Канада и Австралия. Някои общности в Северна Гърция също използват македонски диалекти.

История на македонския език

До XVII век македонските земи принадлежат на България, поради което двата езика са много близки един до друг, също и от исторически аспект. От 1878 г. започва да се оформя съвременен македонски език, основан на диалекти, които не приличат на българския език. В началото на XX век македонската литература започва да се развива. През 1944 г. Антифашисткият съвет за национално освобождение на Югославия обявява македонския език за отделен език. Създаването на Социалистическа република Македония предизвика развитието на този език.

Използване на македонски език в бизнеса

Тъй като македонският език се използва само в Македония, която не е популярна бизнес дестинация, познанията по езика няма да са особено полезни при извършване на бизнес дейности в международен мащаб.

Преводачи на македонски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на македонски език на всички европейски езици и адаптация от и на български език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумения от македонски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от македонски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от македонски език:

стандартни и бизнес преводи на и от македонски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на македонски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на македонски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на македонски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!