Румънски език : Преводи

Кой говори румънски език?

Румънският език принадлежи към индоевропейското езиково семейство, като е част от романската езикова група. Използва се от почти 24 милиона души в света. Най-много потребители на този език има, разбира се, в Румъния, но може да ги срещнем и в Молдова, Израел, Сърбия и Украйна. Много по-малки общности от хора, които използват румънски език, присъстват в Азербайджан, Казахстан, Унгария, САЩ и Канада.

История на румънския език

Латинският език, пренесен от римляните през II в. сл. Хр. в районите на Дакия, е бил смесен с дакийския език. В резултат на припокриването и на двата езика бавно се формира румънски. Следващият етап на румънския език до голяма степен е повлиян от съседите им – славяните. Изчислено е, че в началото 50% от думите са били заимствани от славянските езици. В момента те са приблизително 15%. Румънският език произхожда в голяма част от стария български. Силното влияние на славянските езици е оправдано не само от съседството, но преди всичко от общата религия, която е православното християнство и която в онези дни е играела важна културна роля. Интересно е, че румънският до края на 19 век е записан с кирилица, а първите думи са записани в църковни документи, написани на местно разнообразие от църковнославянски език. Съвременната литература се развива на румънски език от Михай Еминеску – румънски поет, писател и журналист,

Използване на румънски език в бизнеса

Румънски език се използва в областите, които не са популярна бизнес дестинация. Разбира се, за компаниите, които планират да развият своята бизнес дейност в Румъния, този език може да бъде много полезен, въпреки че не играе съществена роля на международната сцена.

Преводачи на румънски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на румънски. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превода на споразумение от румънски или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от румънски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от румънски език :

стандартни и бизнес преводи на и от румънски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на румънски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на румънски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на румънски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!