Словашки език : Преводи

Кой говори словашки?

Словашкият език принадлежи към групата на западнославянските езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Използва се от почти 7 милиона души. Словашкият език е официален език само на две места – в Словакия и сръбската Войводина. Това са единствените места, където можем да общуваме на този език. Словашкият език не е унифициран, различаваме три диалекта: източнословашки, централнословашки и западнословашки, които се различават значително.

История на словашкия език

Историята на словашки език можем да разделим на два периода. Първият период е предлитературният период, който продължава до 1000 г. сл. Хр., когато е основана Велика Моравия. В периода на християнизация това е било мястото, където Кирил и Методий са извършвали дейността си. Там те използват старобългарски език, който в резултат на много процеси се превръща в начало на много от съвременните книжовни славянски езици, на първо място български,а след това руски и други. Вторият период започва през XVII век, когато първите произведения кодифицират словашкия език – Grammatica Slavica (1790) – учебник по граматика и Etymologia Vocum Slavicarum (Етимология на славянските думи) (1791).

Използване на словашкия език в бизнеса

Тъй като словашкият език се използва само в Словакия, ползването му ще бъде много полезно за развитието на бизнеса в Словакия. Познанията по словашки език със сигурност ще улеснят и постигането на бърз успех на този пазар. На международната сцена словашкият не играе значителна роля.

Преводачи на словашки език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на словашки език. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от словашки език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от словашки език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от словашки език:

стандартни и бизнес преводи на и от словашки език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на словашки език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на словашки език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на словашки език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!